Baquacil pH minus 3kg

225.00 kr

Baquacil pH minus 3kg

För perfekt poolvatten bör pH-värdet ligga mellan 7,4 och 7,6. Om pH-värdet är för högt blir vattnet grumligt och kloret har dålig effekt. Innanför pHområdet 7,4 – 7,6 är vattnet svagt basiskt och klortillsatsen har god effekt.

Baquacil