Baquacil pH Plus 5kg

285.00 kr

Baquacil pH Plus 5kg

För perfekt poolvatten bör pH-värdet ligga mellan 7,4 och 7,6. Värdet på pH kan mätas med pooltestern. Om pH-värdet är för lågt blir vattnet aggressivt för poolens metalldelar. Innanför pH-området 7,4 – 7,6 är vattnet svagt basiskt och klortillsatsen har god effekt.

Baquacil