DELPHIN Algifix Standard

99.00 kr

DELPHIN Algifix Standard

Motverkar algtillväxt. Flytande och klorfritt, svagt skummande, pH-neutralt.

Delphin

Alger är mikroorganismer som ger grogrund för bakterieutveckling. För att säkerställa

att poolen är ren och hygienisk är det därför viktigt att hålla vattnet

fritt från alger. Särskilt i utomhuspooler är det inte en garanti att vattnet blir

rent om man bara använder desinfektionsprodukter. Med rätt mängd algmedel

hindras alger från att föröka sig. Algmedel förstärker därmed desinfektionsmedlets

effekt. Algmedel behövs dessutom