DELPHIN Flockfix Patron

249.00 kr

DELPHIN Flockfix Patron

Fast specialprodukt för bekämpning av grumligt vatten. Förbättrar sandfiltrets kapacitet.

Delphin

Det ligger 8 st Flockfix i en förpackning. En patron räcker till ca 50 000 l vatten. Några smutspartiklar är så små att de inte fångas upp av poolens sandfilter. De svävar i vattnet och gör det grumligt. Flockningsmedlet förbättrar filtrets effekt genom att de minsta partiklarna klumpas ihop till större så att de sjunker till botten eller fångas upp av sandfiltret. Resultatet är helt klart vatten. Flockningsmedel kan även användas löpande och i förebyggande syfte. Flockningsmedel lämpar sig särskilt väl om poolen har sandfilter. Om din pool har filterpatron (pappersfilter) ska flockningsmedel användas i begränsad omfattning för att undvika att filtret sätts igen.