DELPHIN pH-Minus Granulat

189.00 kr

DELPHIN pH-Minus Granulat

För enkel sänkning av pH-värdet

Delphin

Idealiskt pH-värde: 7,0 – 7,4

Idealiskt alkalinitetsvärde: 80 – 120 ppm (mg/l)
Vattnets pH-värde är av avgörande betydelse när man har en pool. pH-värdet
påverkar vattenbalansen och desinfektionen. Det första och viktigaste steget
är därför att testa pH-värdet.
Vattnet ska ha pH 7,0 – 7,4. Ett för högt pH-värde irriterar huden och minskar
effektiviten hos desinfektionsmedlet. Sänk pH-värdet med Sänker pH granulat
om pH-värdet ligger över 7,4. Vid ett för lågt pH-värde blir desinfektionsmedlet
för aggressivt både för badande och poolen. Höj pH-värdet med Höjer
pH granulat om pH-värdet ligger under 7,0.
Ett starkt växlande pH-värde tyder på en låg alkalinitetsnivå. Testa alkalinitetsvärdet
och höj alkaliniteten med Höjer Alkalinitet om du mäter ett värde
under 80 ppm (mg/l).