DELPHIN pH Plus Granulat

139.00 kr

DELPHIN pH Plus Granulat

För enkel höjning av pH-värdet

Delphin

Idealiskt pH-värde: 7,0 – 7,4

Idealiskt alkalinitetsvärde: 80 – 120 ppm (mg/l)

Vattnets pH-värde är av avgörande betydelse när man har en pool. pH-värdet

påverkar vattenbalansen och desinfektionen. Det första och viktigaste steget

är därför att testa pH-värdet.

Vattnet ska ha pH 7,0 – 7,4. Ett för högt pH-värde irriterar huden och minskar

effektiviten hos desinfektionsmedlet. Sänk pH-värdet med Sänker pH granulat

om pH-värdet ligger över 7,4. Vid ett för lågt pH-värde blir desinfektionsmedlet

för aggressivt både för badande och poolen. Höj pH-värdet med Höjer

pH granulat om pH-värdet ligger under 7,0.

Ett starkt växlande pH-värde tyder på en låg alkalinitetsnivå. Testa alkalinitetsvärdet

och höj alkaliniteten med Höjer Alkalinitet om du mäter ett värde

under 80 ppm (mg/l).