Spa Alkalinity Up

69.00 kr

Spa Alkalinity Up

Alkaliniteten hjälper dig att hålla pH-värdetstabilt i spabadsvattnet.

Dosering: För att höja alkaliniteten med 10 ppm tillsätt 20 gram Spa

Alkalinity Up per 1000 l vatten. Fördela den angivna mängden

av Spa Alkalinity Up i vattnet.

Testa alkaliniteten efter 30 min.

Vid behov dosera igen.