Spa Brom Tabs 20g (klorfritt)

249.00 kr

Spa Brom Tabs 20g (klorfritt)

Spa Brom används i kombination med Spa Shock Support.
Lacoform

Dosering: För långtidsdesinfektion: tillsätt 1 – 5
tabletter i en doseringsflottör (Spa klor/brom
doseringsflottör), ställ öppningen i flottören så
att det strömmar in tillräckligt med vatten i den för att på så vis
frigöra tillräckligt med brom i vattnet tills önskade värden har
uppnåtts. Doseringsflottören fylles med nya tabletter vid behov.
Ta alltid ut flottören när det badas. Utöver långtidsdesinfektionen
bör det genomföras en chockbehandling med Spa Shock eller
Spa Klor regelbundet och minst varannan vecka.