Spa Kalkstabilisator 1 l

239.00 kr

Spa Kalkstabilisator 1 l

Förhindrar utfänningar och avlagringar
Lacoform

Spa Kalkstabilisator
Om vattnet är hårt finns risk för kalkutfällningar samt att vattnet i spabadet kan bli
grumligt och missfärgat. Kalk och metalljoner förekommer i vanliga fall i löst tillstånd i vattnet, men om vattnet är för hårt kan det leda till avlagringar på väggar och i filtret. Spa Kalkstabilisator sänker vattnets hårdhet och förhindrar på så vis utfällningar och avlagringar.

Dosering och användning: Spa Kalkstabilisator ska tillsättas direkt efter nypåfyllning av vatten. Starta direkt därefter med den vanliga vattenskötseln. Vid utbyte av vatten resp. tillsättning av färskt vatten bör man i anslutning även tillsätta Spa Kalkstabilisator.
Doseringsmängden beror på vattnets hårdhetsgrad. Den regionala vattenförsörjningen kan lämna information angående detta.