Spa Pipe Cleaner 1 l

199.00 kr

Spa Pipe Cleaner 1 l

Rengöring av rörsystem i Spabad
Lacoform
Kalk, organiska partiklar, hud- och oljerester och annan smuts
fastnar i filtret. Genom att rengöra filtret regelbundet med Spa
Filter Cleaner, ökar du förutsättningarna för en optimal vattenkvalitet.
Användning: Patronfilter: Ta ut patronen / patronerna från
filterhuset och spreja på Spa Filter Cleaner från topp till botten.
Låt Spa Filter Cleaner verka i minst 5 minuter. När skummet har
lagt sig, skölj av patronen/patronerna grundligt med kraftig vattenstråle.
Ett patronfilter till spabad bör rengöras minst 1 – 2 ggr
per månad.
Spa Pipe Cleaner 
Rörsystemet i spabad behöver rengöras
regelbundet för att förhindra bakterietillväxt i
beläggningen som bildas i rören. Framför allt
legionellabakterien är farlig. Beläggning i rören försämrar även
spabadets funktion. Spa Pipe Cleaner avlägsnar detta biologiska
skikt och rengör rörsystemet.
Rengör rören vid varje vattenbyte som görs efter 3 till 4 månader.
Spabadet ska vara helt fyllt med vatten. Tillsätt 0,5 l Spa Pipe
Cleaner per 1000 l vatten i bräddavloppet, avlägsna filtret om
möjligt. Kör vattensystemet i 10 minuter. Stäng sedan av, tappa
ur vattnet och skölj av spabadet. Vid nytapping med färskt
vatten: Chockbehandla med Spa Klor eller Spa Shock.