Vilken modell ska jag välja?

Placeholder

Kontakta oss för pris

Vilken modell ska jag välja?

Att välja rätt storlek på en poolvärmepump är inte alltid så enkelt.

Vanligtvis utgår man ifrån ytarea, sammantagen volym samt den skillnad man kan förvänta sig mellan utomhustempertur och pooltempertaur på den tilltänkta platsen. I praktiken spelar dock en rad andra faktorer in såsom: vindexponering av poolen, fuktighetsnivåer, nattemperaturer och inte minst poolisolering och övertäckning. Det är viktigt att förstå att det finns stora skillnader mellan olika poolkonstruktioners förmåga att behålla värmeenergi. Viktigast är dock, enligt vår erfarenhet, övertäckning av poolytan med företrädesevis ett pooltak, då en mycket stor andel av den förlorade värmeenergin försvinner just från poolens vattenyta. De rekommendationer som finns listade i vårt produktblad kan ses som goda riktmärken ifall din pool är isolerad och täcks över nattetid. I övrigt rekommenderar vi V-serien, dvs de vertikala modellerna, där fläkten blåser luften vertikalt om inga särskilda önskemål finns kring placering och design. V-serien dämpar ljudet på håll samtidigt som konstruktionen, enligt vår mening, visat sig vara den mest stabila på marknaden.

Gullberg & Jansson erbjuder fem poolvärmepumpsserier och våra poolvärmepumpar kännetecknas genomgående av hög robusthet vad gäller material- och komponentval samt god design. De fem olika poolvärmepumpsserierna skiljer sig främst åt vad gäller robusthet, design och storlek samt utförande av vertikalt eller horisontellt luftutblås.

 

Produktegenskaper V-serien H-serien  S-serien  R-serien  P-serien
Rostfritt stålkabinett x x x
Pulverlackerat stålkabinett x
Plastkabinett x
Vertikalt luftutblås x
Horisontellt luftutblås x x x x
Högsta verkningsgrad, COP 5,9 5,9 5,9 5,4 4,9
Titanvärmeväxlare x x x x x
Digital LED-kontroller x x x x x
Timerfunktion x x x
Kompressorgaranti, antal år 5 5 5 2 2
Materialgaranti, antal år 3 3 3 2 2