LÄCKSÖKNING - PROVTRYCKNING - FILMNING AV RÖRSYSTEM

Vi utför problemlösning i olika frågor som gäller våra kunders poolinstallationer, oftast rör det sig om läckage av vatten men ibland lite större utredningar om poolens kondition mm.

Kontakta oss om ni har några problem ni behöver ha hjälp med så diskuterar vi fram en anpassad lösning i ert fall.

PROVTRYCKNING AV RÖRSYSTEM

Vi har utrustningen till att provtrycka ert reningssystem och detta är också en standardprocedur som vi tillämpar när vi har gjort en nyinstallation, men vi blir ofta inkallade för att felsöka befintlig äldre system.

RÖRBESIKTNING MED KAMERA

Vi har utrustning för att filma upp till 20 meter rörsystem under vissa förutsättningar, hör av er till oss så berättar vi med. 

LÄCKAGE-KONTROLL

Med avancerad utrustning kan vi ganska snart avgöra om vattennivån i en pool sjunker, ibland kan det vara svårt att avgöra om det är avdunstning eller ett läckage.

LÄCKAGE-SÖKNING

Ofta måste vi leta efter vart nånstans på rörsystemet läckaget är beläget.

Då använder vi ibland ett system för att lyssna oss fram.