THERMOPOOL
EN MYCKET POPULÄR POOLTYP SOM KAN BYGGAS I MARK, OVAN MARK ELLER I SLUTTNINGAR.