EASY Träpool

Den här pooltypen har funnits på svenska marknaden sedan 70-talet, vi övertog den här specifika konstruktionen från Pahléns hösten 2023 och vårt syfte är att vidareutveckla och marknadsföra pooltypen i Sverige.

Poolen kommer i första hand som en byggsats för att byggas ihop på plats av kunden själv med våra tydliga monteringsanvisningar.

Vi erbjuder poolerna sektionsbyggda eller i vissa fall (upp till 3x6 m) helt färdigbyggd stomme, kontakta oss för mer info. 


Trästommen har 20 års garanti, observera att detta inte gäller för den tryckimpregnerade plywooden utan för den bärande träregel-konstruktionen som är klassad NTR-A.

Den här pooltypen skall grävas ner minst 120 cm.

Som vid alla poolinstallationer är det viktigt att man har kontroll på grund/dagvatten och att man därför lägger en dräneringsledning under poolkonstruktionen med en samlings/pumpbrunn d=400 mm, vidare är det också viktigt att återfyllningen runt swimmingpoolen utförs enligt leverantörens monteringsanvisningar.