THERMOPOOL


CELLPLASTBLOCK EPS

Thermopoolen byggs med block av expanderad polystyren.

Poolen kan byggas i valfri storlek med 5 centimeters intervall.

Därför kan man t,ex anpassa poolens storlek till exemplvis poolsarg och pooltakens standardstorlekar.


Efter att stommen är uppbyggd och armerad så fylls mittdelen av blocken med flytande betong, man får då en 15 cm betongkärna som har 10 cm isoleringsskikt på båda sidor. 

Det skall också armeras med armeringsjärn i varje skift.

STOMME

När stommen är uppbyggd skall den stagas erfoderligt inför gjutning.

I detta skede skall också armaturer och eventuell snapin-list monteras.

Man beräknar 135 liter betong till varje kvadratmeter poolvägg.

INVÄNDIG TRAPPA

Ett av de vanligaste tillvalen är invändig trappa.

Denna monteras innan linerläggning.

FÖRBEREDELSE FÖR LINER

I Thermopoolen används en duk som ytskikt och tätskikt, vanligast är en fabrikssvetsad så kallad liner som är tillverkad efter poolens mått.

Innan montaget skall golv och väggar kläs med en filtmatta för att ta bort ojämnheter och spara poollinern.

FABRIKSSVETSAD LINER

Den vanligaste varianten i Thermopoolen är den fabrikssvetsade linern.

De finns i en mängd olika färgeval och olika mönster att välja på.

De fabriksliners vi använder oss av är 0,75 mm i godstjocklek.

PLATSSVETSAD LINER

Det lite exklusivare alternativet vad gäller liner, dessa finns i 1,5 mm alternativt 2,0 mm tjocklek och skärs till och svetsas på plats.

VATTENPÅFYLLNAD

Vid linerläggningen är det viktigt att vara med och släta ut linern och kontrollera att den ligger rätt i poolstommen så att inga veck bildas, detta är framförallt viktigt vid fabrikssvetsad liner som är 3 % mindre än stommen i poolen, -detta för att den ska bli så slät som möjligt.

RENINGSVERK

Reningsverken till Thermopoolerna bygger vi alltid anpassat på plats med den utrustningen som våra kunder önskar.